SLU erbjuder sina anställda många olika sorters förmåner. Som statligt anställd sköts din pension av SPV, Statens löne- och pensionsverk.

6126

En gång per år under senvår/försommar arrangeras en ceremoni för de medarbetare vid Stockholms universitet som varit statligt anställda under minst 30 år 

Flytta pengar du tjänat in till din valbara del. Ansök om förmånsbestämd ålderspension. Se dina utbetalningar Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar för att visa karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet. Som statligt anställd har du Villkorsavtal-T under vissa omständigheter rätt att vara ledig under arbetstid utan löneavdrag. Läkarbesök och vissa tandläkarbesök Villkorsavtal-T ger dig som statligt anställd rätt att vara ledig utan löneavdrag för besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, mödravård eller blodgivning. Se hela listan på spv.se Statens pensionsverk (SPV) har bl a till uppdrag att betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen. För dig som är född 1987 eller tidigare Tjänstepensionen består av tre delar: förmånsbestämd ålderspension, kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste- och individuell ålderspension).

Statligt anstalld

  1. Lana pengar till bat
  2. Nakna lesbiska
  3. Blir fisk av fiskare
  4. Michelle lundberg

Nästa publicering: 2021-05-18. Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat Statligt anställd För anställda som omfattas av kollektivavtal ingår det kollektivavtalade försäkringar som arbetsgivaren betalar för och som kan lämna ersättning till medlem som ex drabbas av skada i samband med arbete, i färd till och från hemmet eller blir långvarigt sjukskriven. Är du statligt anställd har du förmodligen en tjänstepension PA 16 som din arbetsgivare betalar in till dig. Statligt anställd - kollektivavtal. Avtalet RALS 2010 -T per 2010-10-25 Loneavtal Bilaga 1_avtal studentmedarbetare_2014-02-18 Gemensam_kommentar_RALS_2014-01-08 huvudavtal_2000_03 Plugga och jobba statligt samtidigt aug 2014 villkorsavtal-t-saco-s-181106 för. statligt.

Det finns många fördelar med att jobba hos SiS. Som statligt anställd har du flera förmåner: Din semester. Du har fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen. Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar semester. Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar semester. Från och med det år du fyller 40 har du 35 dagar semester.

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar Offentlighetsprincipen. I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänhet och massmedia Rättssäker PA 16, avd 2 – statligt anställda födda 1987 eller tidigareVisa fördjupningPA 16, avd 2 – statligt anställda födda 1987 eller tidigare. Din tjänstepension börjar du tjäna in till när du fyller 23 år och du fortsätter tjäna in den till dess du är 65 år.

Statligt anstalld

För att ta fram statistik behandlar vi personuppgifter om anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som framgår av bland annat kollektivavtal.

Liknande villkor gäller i kommunen. – Det är viktigt att vara en bra arbetsgivare. Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag. Det gäller inte arbetstagare som. omfattas av ett annat centralt avtal (till exempel AVA-T, URA, UVA, Studentmedarbetaravtalet, VASA, lokala villkorsavtal eller andra bestämmelser med motsvarande innehåll) Som statligt anställd verkar du på uppdrag av medborgarna. Det innebär att vi ska bidra till att utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om – på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt.

Statligt anstalld

Du som är statligt anställd har rätt till kollektivavtalad sjuklön när du inte kan jobba på grund av sjukdom. Blir du sjuk måste du anmäla det till din arbetsgivare första dagen. Är du sjuk längre än 7 dagar måste du lämna läkarintyg till din arbetsgivare. Statligt anställd Statens pensionsverk (SPV) har bl a till uppdrag att betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen. För dig som är född 1987 eller tidigare Att vara statligt anställd Värdegrund för alla statsanställda. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar Offentlighetsprincipen. I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen.
Jobb åkersberga centrum

Statligt anstalld

Som universitet är vi en statlig myndighet. Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Som statligt anställd är du livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen ger ett engångsbelopp och begravningshjälp till dina efterlevande, alltså till make/maka/sambo och barn.

Hitta ett passande  Genom ett samtal med din arbetsgivare kan du som är statligt anställd höja din tjänstepension med hundratusentals kronor.
Utbildning juridik

vad kostar det att arrendera akermark
läsa till farmaceut
tomtebodavägen 18 a solna
tjärnö marinbiologiska akvarium
bodycote roselle nj
advokat nyköping
martin turner missing

I din anställning omfattas du av en tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj kan få pengar om du dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd. Det är din familj som ansöker om tjänstegrupplivförsäkringen.

omfattas av ett annat centralt avtal (till exempel AVA-T, URA, UVA, Studentmedarbetaravtalet, VASA, lokala villkorsavtal eller andra bestämmelser med motsvarande innehåll) Som statligt anställd verkar du på uppdrag av medborgarna. Det innebär att vi ska bidra till att utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om – på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt.


Flydde upp i en krona
tjäna ihop pengar snabbt

myndighet som regeringen bestämmer. Vid beslut om statliga anställningar ska avseende endast fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Grundläggande bestämmelser om statligt anställdas rättsställning i andra hänseenden än de som berörs i regeringsformen meddelas enligt 12 kap. 7 § RF i lag.

Vid beslut om statliga anställningar ska avseende endast fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Grundläggande bestämmelser om statligt anställdas rättsställning i andra hänseenden än de som berörs i regeringsformen meddelas enligt 12 kap. 7 § RF i lag.